Меню
Правила розсилок
ЗМІСТ:

Правила користування сервісом

1. Загальні положення

1.1. ТОВ «МОБІЗОН» (далі - «Виконавець») надає можливість дієздатній фізичній особі, приєднатися до цієї Угоди у власних інтересах або виступаючому від імені та в інтересах представленої ним юридичної особи (далі - Замовник) - використовувати сервіси сайту https://turbosms. ua (далі - Сайт) на умовах, викладених у цій Угоді (далі - «Угода»). Дана Угода є публічною, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх споживачів.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Замовник вважається приєднаним до цієї Угоди і приймає всі умови цієї Угоди, Правила використання сайту та Вимоги до змісту СМС-повідомлень в повному обсязі без будь-яких винятків і обмежень, і зобов'язується їх дотримуватися в повному обсязі.

1.3. Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України Угода набуває чинності після висловлення Замовником згоди з її умовами шляхом здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг Виконавця. Також Угода вважається прийнятою шляхом натискання Замовником кнопки "Приймаю умови угоди користувача" при реєстрації на сайті Виконавця https://turbosms.ua.

1.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.5. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди без будь-якого спеціального повідомлення. Такі зміни набувають чинності після закінчення 5 (п'яти) робочих днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Замовника із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2. Термінологія

2.1. Сайт – це сайт ТОВ «МОБІЗОН», розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://turbosms.ua.

2.2. Адміністрація сайту – особа, уповноважена Виконавцем на здійснення управління Сайтом, а також інших дій, пов'язаних з використанням Сайту.

2.3. Сервіс — комплекс послуг, наданих Замовнику Виконавцем із використанням Сайту.

2.4. Логін – послідовність символів, що ідентифікує кожного Замовника серед інших користувачів Сайту.

2.5. Пароль – послідовність символів, відома тільки Замовнику, що зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді, що використовується для ідентифікації Замовника.

2.6. SMS-повідомлення або Повідомлення – це Національне Повідомлення або Міжнародне Повідомлення, сукупність систематизованих алфавітно-текстових і цифрових знаків (текст), яка формується Замовником та передається для користувачів і складається з 160 символів при використанні латинського алфавіту (Latin 1 (ISO-8859- 1) 7bit) або 70 символів при використанні кирилиці (UCS2 (ISO / IEC-10646) 16-bit). У випадку, якщо довжина тексту перевищує зазначену вище кількість символів, то кожна наступна складова частина Повідомлення в цілях тарифікації вважається окремим повідомленням.

2.6.1. Національне Повідомлення – це Повідомлення, передача якого здійснюється Користувачеві Оператора України за допомогою Національного Альфанумеричного імені.

2.6.2. Міжнародне Повідомлення - це Повідомлення, передача якого здійснюється Користувачеві Оператора України за допомогою Міжнародного Альфанумеричного імені. Критерії віднесення Альфанумеричного імені до категорії Міжнародного Альфанумеричного імені зазначені в п. 2.7 цієї Угоди.

2.7. Альфанумеричне ім'я – унікальне поєднання латинських букв або унікальна комбінація латинських букв з арабськими цифрами (до 11 символів), яке обирається Замовником на його власний розсуд із внесених до списку операторів України альфанумеричних імен і яке відображається в Повідомленнях, переданих Користувачам, як підпис Замовника. Якщо Альфанумеричне ім'я Замовника належить до імен, які підпадають під визначення міжнародних або визначено як міжнародне оператором, Виконавець має право автоматично здійснювати заміну такого Альфанумеричного імені.

2.7.1. До категорії Національних альфанумеричних імен не можуть бути віднесені альфанумеричні імена, які відповідають таким критеріям:

2.7.1.1. Альфанумеричні імена, використовувані міжнародними електронними платіжними системами, міжнародними електронними гаманцями, міжнародними платформами обробки електронних платежів, міжнародними соціальними мережами, міжнародними ОТТ - додатками, міжнародними ігровими Інтернет-сервісами, міжнародними сервісами електронної пошти і файлообмінними ресурсами;

2.7.1.2. Альфанумеричні імена, використовувані міжнародними сервісами online-бронювання, іноземними банками (виключаючи кредитно-фінансові та фінансові установи, що здійснюють свою діяльність на території України на підставі отриманої ліцензії) та іноземними авіакомпаніями;

2.7.1.3. Альфанумеричні імена, що складаються тільки з цифр, за винятком цифрових альфанумеричних імен, використовуваних українськими підприємствами та організаціями за попереднім погодженням з операторами (наприклад, комерційними банками, НБУ, державними та комунальними закладами тощо);

2.7.1.4. Альфанумеричні імена, що складаються із символів / букв / цифр тощо, які в своєму поєднанні не мають змісту і / або унеможливлюють ідентифікацію відправника;

2.7.1.5. Альфанумеричні імена з використанням загальних назв «SMS» та / або «Info» тощо;

2.7.1.6. Виявлено зв'язок Альфанумеричного імені з Web-ресурсом доменної зони іншої країни;

2.7.1.7. Альфанумеричні імена, повідомлення з презентацією яких спрямовуються через SMS-шлюзи;

2.7.1.8. Використовують у своєму написанні імена іноземних мобільних операторів;

2.7.1.9. Альфанумеричні імена, які визначені операторами як Міжнародні.

2.8. Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти Угоду шляхом реєстрації на сайті Виконавця.

2.9. Спам - це будь-яке повідомлення, на отримання якого отримувач попередньо не давав згоду належним чином, незалежно від змісту такого повідомлення, та / або відповідне хоча б одному з таких критеріїв:
- повідомлення мають однаковий текст і є масовими, тобто доставляються більш ніж 10 (десяти) отримувачам без їх попередньої згоди;
- повідомлення з однаковим або різним текстом доставляються одній і тій самі особі понад 10 (десять) разів на добу;
- повідомлення призвело до появи обґрунтованої скарги отримувача або виникнення перешкод технічного характеру в роботі обладнання Виконавця або телекомунікаційної мережі оператора;
- повідомлення не містить достовірної інформації про повну назву Замовника та / або номер телефонної лінії сервісного обслуговування;
- подальше отримання повідомлень отримувач не може припинити шляхом інформування про це Замовника;
- повідомлення, отримання яких буде тарифіковано (за отримання яких із отримувача буде стягнуто оплату) за умови, що отримувач не замовляв такого повідомлення;
- повідомлення, доставляються отримувачам, заохочуючи їх подзвонити і / або відправити текстове повідомлення на запропоновані номери, або взяти участь у будь-яких заходах, або містять пропозиції в явному або неявному вигляді підключитися до мережі оператора зв'язку, абоненти якого отримують повідомлення;
- повідомлення, зміст яких неправомірний або суперечить чинному законодавству України;
- повідомлення містить інформацію релігійного характеру.

2.10. Cookies файли – невеликі ідентифікаційні файли, які завантажуються на термінальне обладнання Замовника (наприклад, комп'ютер або смартфон), коли Замовник отримує доступ до сайту Виконавця https://turbosms.ua. Це дозволяє сайту Виконавця розпізнавати надалі пристрій, що використовується Замовником і зберігати деяку інформацію про переваги Замовника або його минулих діях.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Права та обов'язки Замовника.

3.1.1. Замовник має право самостійно визначати суму поповнення свого електронного віртуального рахунку;

3.1.2. Через сайт Виконавця (https://turbosms.ua/) отримувати інформацію про стан кожного переданого для відправлення повідомлення.

3.1.3. Замовник має право звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості надаваних послуг.

3.1.4. При реєстрації Замовник самостійно вибирає собі логін і пароль для доступу до облікового запису.

3.1.5. Замовник зобов'язаний при використанні Сервісу дотримуватися вимог законодавства України, в тому числі положення законодавства, що регулює питання охорони авторських та інших прав на об'єкти інтелектуальної власності, охорони прав особистості, релігійних та громадських переконань, національної гідності, що діють на території України; вимоги законодавства інших країн, а також норми міжнародного права і використовувати Сервіс винятково для передачі інформації користувачам, які дали відповідну згоду на її отримання.

3.1.6. Замовник зобов'язується не привласнювати в якості адреси відправника назву будь-якої юридичної структури (оператора мобільного зв'язку, банківських, страхових структур, державних і урядових установ тощо), до якої замовник не має відношення, за винятком випадків, коли правомірність використання подібної адреси відправника документально підтверджена самою юридичною структурою.

3.1.7. Замовник зобов'язується не використовувати Сервіс Виконавця для:

 • розсилки Спаму;
 • для передачі повідомлень, що можуть призвести до порушення працездатності обладнання Виконавця;
 • передачі недостовірної, конфіденційної інформації;
 • для передачі інформації, яка була отримана Замовником на незаконних основах, та / або порушує авторські або суміжні права третіх осіб;
 • передачі матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, є наклепницькими, пропагують ненависть, жорстокість, насильство і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками, сприяють розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, містять сцени насильства, або нелюдської поведінки з тваринами тощо;
 • для передачі SMS-повідомлень еротичної, порнографічної або іншої ганебної спрямованості;
 • для передачі SMS-повідомлень, що вводять користувачів в оману, наприклад, відправлені від чужого імені або повідомляють неправдиву інформацію;
 • передачі інформації, що порушує норми чинного законодавства України, у тому числі, але не обмежуючись передачею рекламної інформації способом або порядком, що порушують вимоги Законів України «Про рекламу» та «Про інформацію», а також норми міжнародного права;
 • передачі матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет;
 • поширення інформації політичного характеру, у тому числі пов'язаної зі збором та \ або поширенням інформації політичного характеру, політичної агітації, політичної реклами;
 • збору і зберігання персональних даних інших користувачів;
 • розсилки повідомлень, що містять інформацію релігійного характеру;
 • реклами алкоголю, тютюну та наркотичних, а також інших заборонених законодавством України засобів;
 • розсилки повідомлень, що містять інформацію рекламного характеру про лотереї / розіграші / вікторини, медичні послуги і медичні препарати, харчові добавки, дієтичні добавки тощо;
 • а так само не сприяти можливим спробам подібного використання Сервісів Виконавця третіми особами.

3.1.8. В обов'язковому порядку попередньо одержати від Користувача, на телефон якого планується відправлення SMS-повідомлень з інформацією Замовника, згоду на одержання таких Повідомлень. Підтвердженням згоди Користувача на отримання Повідомлень від Замовника є письмова згода, яка надана Користувачем Замовнику відповідно до чинного законодавства України, і яка містить прізвище, ім’я та по-батькові, номер телефону та особистий підпис Користувача, а також дату отримання згоди.

3.1.9. Замовник зобов'язується в повному обсязі оплачувати надані йому послуги Виконавцем, а також зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на Сайті Виконавця.

3.1.10. Замовник зобов'язаний здійснювати відправку SMS-повідомлень виключно в період з 9.00 до 20.00 в робочі дні та з 11.00 до 18.00 в неробочі та святкові дні. Дане обмеження не застосовується при відправці повідомлень про підтвердження банківських операцій (зняття коштів, поповнення рахунків та інші), реєстрацію на інтернет-сайті, повідомлень від служб таксі та інші цілодобові сервісні повідомлення, попередньо узгоджені Замовником з Виконавцем.

3.1.11. Замовник дає свою згоду на отримання повідомлень про надання Послуг по електронній пошті (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS).

3.1.12. Замовник дає свою недвозначну, конкретну і інформовану згоду на використання сайтом Виконавця https://turbosms.ua файлів Cookies. Замовник має право відмовитися від використання файлів Cookies, однак при подальшому використанні сайту Виконавця, Замовник автоматично погоджується на використання файлів Cookies.

3.1.13. Замовник зобов’язаний під час реєстрації на Сайті Виконавця вказати номер мобільного телефону, як основний засіб зв’язку з ним та не використовувати номер телефону, який йому не належить.

3.2. Права та обов'язки Виконавця.

3.2.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги в рамках наданого на Сайті виконавця сервісу.

3.2.2. Виконавець має право призупинити надання послуг без будь-якої компенсації з його боку на період планового або позапланового технічного обслуговування обладнання Виконавця або операторів. Про плановане технічне обслуговування Виконавця Виконавець повідомляє Замовника за 3 (три) календарні дні до початку такого обслуговування.

3.2.3. Виконавець не несе відповідальності і не гарантує доставку повідомлень для користувачів у випадках, коли користувач знаходиться поза зоною досяжності та / або у разі збоїв мережі, якщо повідомлення складається з трьох і більше частин, а також у разі відправки повідомлення в інші країни.

3.2.4. Виконавець має право відмовитися без застосування будь-якої компенсації з його боку здійснювати передачу повідомлень, якщо такі повідомлення не відповідають або суперечать чинному законодавству України та / або умовам Угоди.

3.2.5. Виконавець має право тимчасово або повністю припинити надання послуг Замовнику і вимагати письмових пояснень від Замовника в разі ненадання на вимогу на узгодження тексту повідомлення з метою аналізу відповідності його умов розсилки, форми, змісту і тематики чинному законодавству України та положеннями цієї Угоди.

3.2.6. Виконавець залишає за собою право час від часу без попереднього повідомлення вносити зміни до політики щодо файлів Cookies.

3.2.7. Виконавець не несе відповідальності за зміст зовнішніх веб-сайтів.

3.2.8. Виконавець має право, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, заблокувати доступ Замовнику до системи в разі використання останнім номера телефону, який йому не належить, та утримати із Замовника штраф у розмірі залишку грошових коштів на Електронному віртуальному рахунку Замовника на момент припинення надання Послуг.

3.2.9. Виконавець не зобов’язаний переглядати контент будь-якого виду, який використовується Замовником, а також, Виконавець має право (але не обов'язок) за власним бажанням відмовитися від розміщення або видалити будь-який контент, який використовується Замовником на Сайті Виконавця https://turbosms.ua.

3.2.10. В разі отримання Виконавцем інформації про те, що Замовник:

 • не дотримується встановлених Виконавцем правил користування сервісом;
 • намагається завдати шкоди репутації компанії Виконавця, партнерам та / або його послугам;
 • якщо в аккаунті Замовника виявлені дії, які можуть (або вже) служити причиною порушень нормальної роботи системи в цілому або її частин

Виконавець, без застосування до Виконавця штрафних санкцій, без попередження Замовника блокує його доступ до аккаунту.
Доступ до аккаунту Замовника може бути відновлений Виконавцем після перевірки усунення зазначених порушень у використанні сервісу, а також, після письмового повідомлення Замовником про порядок усунення порушень.

4. Вартість послуг і порядок розрахунку.

4.1. Замовник сплачує послуги відповідно до тарифів, розміщених на Сайті Виконавця.

4.2. Сплата послуг здійснюється Замовником на умовах попередньої оплати, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунків-фактур, самостійно сформованих Замовником за допомогою Системи.

4.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в тарифну політику з подальшою публікацією нових тарифів на Сайті. Про введення нових тарифів Виконавець сповіщає Замовника, попередньо опублікувавши повідомлення про це на Сайті Виконавця за 7 (сім) календарних днів до дати зміни вартості передачі Повідомлень для користувачів операторів України. Датою вступу в силу нового Тарифного плану є дата його опублікування на сайті Виконавця, якщо інше не обумовлено в повідомленні, попередньо опублікованому на Сайті Виконавця.

4.4. При реєстрації Замовнику на його Електронний віртуальний рахунок нараховується 10 (десять) тестових кредитів, які є власністю Виконавця і в жодному разі не повертаються у складі суми залишку на електронному віртуальному рахунку Замовника.

4.5. За цією Угодою Замовник оплачує всі відправлені SMS-повідомлення з використанням Системи згідно з Тарифами зазначеним на Сайті Виконавця https://turbosms.ua.

4.6. При здійсненні передачі Повідомлень через телекомунікаційні мережі Операторів інших країн тарифи змінюються в залежності від умов, що надаються цими Операторами.

5. Відповідальність.

5.1. Замовник самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки) в рамках або з використанням Сервісу під обліковим записом Замовника, включаючи випадки добровільної передачі Замовником даних для доступу до облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами або угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням Сервісу під обліковим записом Замовника вважаються зробленими самим Замовником.

5.2. Замовник самостійно несе відповідальність за безпеку обраного ним пароля, а також самостійно забезпечує збереження і конфіденційність свого пароля.

5.3. Відповідальність за походження, зміст та достовірність інформації, яка розміщується Замовником з використанням Сервісу, а також за відповідність такої інформації вимогам чинного законодавства України, міжнародного законодавства несе виключно Замовник.

5.4. При порушенні Замовником умов цієї Угоди та / або вимог чинного законодавства України, та / або міжнародного законодавства Замовник самостійно і в повному обсязі несе відповідальність перед Виконавцем і \ або третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сервісу, в тому числі, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів Виконавця та \ або третіх осіб.

5.5. Виконавець має право блокувати доступ до Сервісу Замовника у випадку порушення Замовником умов, передбачених Угодою та / або в разі порушення чинного законодавства України.

5.6. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за всі наслідки, які є наслідком порушення Замовником цієї Угоди.

5.7.Усі конфлікти між сторонами підлягають вирішенню шляхом переговорів. У випадку не досягнення згоди шляхом переговорів, вони розглядаються в судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.

6. Умови використання персональних даних.

6.1. Приєднуючись до умов цієї Угоди, Замовник дає згоду на використання та автоматизовану обробку даних, як персональних, так і / або тих, що ідентифікують, а також персональних даних суб'єктів, чиї персональні дані передаються / повідомляються в ході виконання зобов'язань за цією Угодою, шляхом їх збору, отримання, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також будь-яких інших дій, пов'язаних з обробкою відповідних даних, а також на передачу їх третім особам, якщо це не суперечить Закону «Про захист персональних даних».

6.2. Сторони також підтверджують і гарантують, що кожна із Сторін ознайомлена з правами суб'єктів персональних даних, передбачених ст. 8 Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. А також беруть зобов'язання дотримуватися всіх вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.

7. Конфіденційність.

7.1. Сторони здійснюють діяльність у рамках Угоди на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що стала доступною Сторонам у зв'язку з укладенням, виконанням та припиненням цієї Угоди. Конфіденційною інформацією є вся інформація в рамках Угоди та операцій з нею, а також інформація, щодо якої Сторони вживають заходів щодо охорони її конфіденційності.

7.2. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України за невиконання або неналежне виконання умов п.6.1 розділу 6 цієї Угоди.

7.3. При виконанні умов цієї Угоди Сторони зобов'язуються всебічно сприяти один одному при захисті своїх інтересів проти недобросовісних дій з боку третіх осіб.

8. Дія обставин непереборної сили.

8.1. Жодна Сторона не несе відповідальності за порушення Угоди, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, а також дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії, піратство, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств , реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту / імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійними лихами, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо та інші обставини, які перебувають поза контролем Сторін і не могли бути передбачені Сторонами (далі - «форс-мажорні обставини»).

8.2. Сторона, яка знаходиться під дією форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити про їх виникнення іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту виникнення таких форс-мажорних обставин.

8.3. По закінченні терміну дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка знаходилася під дією таких обставин, повинна сповістити про закінчення цих обставин іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту закінчення дії форс-мажорних обставин.

9. Термін дії Угоди та порядок її розірвання.

9.1. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту реєстрації Замовника на Сайті і діє протягом одного календарного року з дати укладення. Термін дії Угоди продовжується щоразу на один календарний рік, якщо жодна зі сторін не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення терміну дії Угоди письмово не повідомить іншу сторону про припинення Угоди.

9.2. Виконавець має право в односторонньому порядку достроково розірвати Угоду в разі виявлення порушення умов цієї Угоди, а також у разі несанкціонованого втручання Замовника в роботу Системи та / або нецільового використання Замовником Системи Виконавця.

9.3. Угода може бути достроково розірваною в односторонньому порядку будь-якою зі сторін шляхом направлення однією стороною іншій письмового повідомлення про розірвання цієї Угоди не менше, ніж за 15 (п`ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Угоди.

10. Інші умови.

10.1. Ця Угода, порядок її укладення і виконання, а також всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з нею, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

10.2. Якщо з тих чи тих причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

10.3. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Замовником та Виконавцем агентських стосунків, стосунків товариства, стосунків по спільній діяльності, стосунків особистого найму, або якихось інших стосунків, прямо не передбачених Угодою.

10.4. Замовник підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

10.5. Положення цієї Угоди є обов'язковими для всіх раніше зареєстрованих Замовників.

11. Реквізити.

Юридична адреса:
09100, м. Біла Церква, бульвар 1-го Травня 13, оф.6
Адреса: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, б. 126г, офіс 6
Адреса для листування: 03150, м.Київ-150, а / с 220
ЄДРПОУ 37623364
р / р 26005448739 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код банку 380805
Свідоцтво платника ПДВ №100344088

Вимоги до змісту СМС-повідомлень

1. Загальні положення

Дані вимоги обов'язкові до застосування при здійсненні розсилки рекламних СМС-повідомлень із використанням сервісу TurboSMS.

Відповідно зі ст. 8 Закону «Про рекламу» від 03.07.1996 р № 270/96-ВР (далі - Закон «Про рекламу») до розсилки не допускається недобросовісна, недостовірна реклама, реклама, яка містить інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми і т.д.

2. У тексті СМС-повідомлення забороняється:

 1. поширювати інформацію щодо товарів, виробництво, обіг чи ввезення на митну територію України яких заборонено законом;
 2. використовувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, які дискредитують товари інших осіб;
 3. надавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоду здоров'ю або життю людей та / чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
 4. наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
 5. використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;
 6. рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;
 7. додавати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи;
 8. імітувати або копіювати текст, який застосовується в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
 9. рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Реклама послуг, пов'язаних із концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю має містити одне з двох попереджень: «Фонограма» / «Живий звук». Ця інформація повинна займати не менше 5 відсотків загальної площі обсягу всієї реклами;
 10. поширювати рекламу, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності.
 11. розповсюджувати рекламу про будівництво житлового будинку з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, без набуття / отримання суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють його будівництво чи інвестування та / або фінансування, відповідно права власності або користування земельною ділянкою, ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу на виконання будівельних робіт чи дозволу / ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг або свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, яка споруджується;
 12. розповсюджувати рекламу послуг із ворожіння та гадання.
 13. розповсюджувачі реклами не можуть поширювати рекламу, якщо, відповідно до законодавства, види діяльності або товари, які рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації, або їх виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволів, ліцензій, а рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, дозволу, ліцензії , засвідчених у встановленому порядку.

3. Ліцензування:

Згідно зі ст.9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000г. № 1775-III ліцензуванню підлягають також такі види господарської діяльності:

 1. банківська діяльність;
 2. професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 3. із надання фінансових послуг;
 4. зовнішньоекономічна діяльність;
 5. діяльність у сфері телебачення і радіомовлення;
 6. діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 7. діяльність у сфері освіти;
 8. виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 9. діяльність у сфері телекомунікацій;
 10. будівельна діяльність;
 11. надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом.

Також згідно з законами України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 р № 60/95-ВР, «Про лікарські засоби» та «Про охоронну діяльність» від 04.04.1996 р № 123 / 96- ВР підлягає ліцензуванню, із урахуванням особливостей, господарська діяльність із обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, а також охоронна діяльність.

4. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:

Реклама алкогольних напоїв, тютюнових виробів, реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, заборонена в сервісі TurboSMS.

5. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації:

Дозволена реклама тільки тих лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, що в установленому порядку дозволені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, до застосування в Україні; а також тих лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування.
Забороняється реклама лікарських засобів, застосування і відпуск яких дозволені тільки за рецептом лікаря, а також внесених до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів; забороняється реклама допінгових речовин та / або методів для їх використання у спорті.
Реклама лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації повинна містити:

 1. об'єктивну інформацію про лікарський засіб, медичний виріб, методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та здійснюватися так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є лікарським засобом, медичним виробом, методом профілактики, діагностики, лікування, реабілітації;
 2. вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу;
 3. рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб;
 4. текст попередження такого змісту: «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я», який займає не менше 15 відсотків площі всієї реклами.
 5. Реклама лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню.

У рекламі лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:

 1. відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем не є необхідною;
 2. відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу чи медичного виробу є гарантованим;
 3. тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров'я через невикористання лікарських засобів, медичних виробів і медичних послуг, що рекламуються;
 4. тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;
 5. посилань на лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;
 6. порівнянь із іншими лікарськими засобами, медичними виробами, методами профілактики, діагностики, лікування і реабілітації з метою посилення рекламного ефекту;
 7. посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;
 8. рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товару чи послуги;
 9. спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;
 10. згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;
 11. інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, що рекламується.

У рекламі лікарських засобів, медичних виробів і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації за участю лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.
У рекламі лікарських засобів забороняється розміщувати інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.
У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також у рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості.

6. Реклама послуг народної медицини (цілительства):

Забороняється реклама проведення цілительства на масову аудиторію, а також реклама нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування.
Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, і повинен містити номер, дату видачі відзначеного дозволу та назву органу, який його видав.

7. Реклама про проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру:

Повинна містити інформацію про строки та місце проведення таких заходів і вказувати на інформаційне джерело, із якого можна отримати інформацію про умови та місце проведення цих заходів.
Інформація про будь-які зміни умов, місця та строків проведення конкурсів, лотерей, розіграшів призів, заходів рекламного характеру тощо повинна подаватися в такому самому порядку, в якому вона була розповсюджена.
Законом України «Про державні лотереї в Україні» встановлено принцип державної монополії на запровадження лотерей, який полягає у забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, які отримали право на їх проведення, у порядку, визначеному цим Законом.

Відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні» забороняється:
1) організація, реклама, розповсюдження лотерей, що не мають статус державних;
2) поширення лотерей, організованих за межами України, включно з їх рекламою, а також участь у них;
3) організація та проведення ігор, участь в яких беруть особи, які перебувають за межами приміщення, де проводитися гра, якщо така гра не має статусу державної лотереї;
4) організація і проведення ігор із накопичувальним (спільним) головним призом, якщо місце прийому плати за участь у грі знаходяться за межами одного приміщення, і така гра не має статусу державної лотереї.

8. Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж:

Повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару.
Інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені в рекламі, яка розміщується або поширюється на території України, вказується виключно в гривні.

9. Реклама зброї:

Реклама зброї до розміщення в сервісі TurboSMS не допускається.

10. Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо):

Реклама послуг (банківських, страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності спеціального дозволу, ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності. Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію. Це положення не застосовується у випадках, коли дається тільки реклама знака для товарів і послуг, назви особи (без реклами послуг). У рекламі таких послуг або осіб, які їх здійснюють, забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів, а також інформацію про майбутній прибуток, крім фактично виплачених за результатами не менше одного року.

11. Реклама еротичного змісту:

Не допускається реклама еротичних, порнографічних матеріалів, проституції, а також реклама, яка містить елементи жорстокості, насильства, цинізму, приниження людської честі та гідності.

12. Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку:

Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку, в тому числі телефонного, при її поширенні має містити точну інформацію про:

 1. зміст рекламованої послуги;
 2. вартість рекламованої послуги;
 3. вікові та інші обмеження, встановлені законодавством і виробником послуги щодо кола споживачів рекламованої послуги;
 4. платне або безкоштовне використання каналу телефонного зв'язку при наданні рекламованої послуги і вартість однієї хвилини телефонного зв'язку при отриманні послуги у відповідному регіоні;
 5. повне ім'я, найменування, адресу особи, що надає послугу.

Зазначена інформація має наводитися шрифтом не менше половини розміру шрифту, яким подано номер телефону, який використовується при наданні рекламної послуги.

13. Реклама послуг із працевлаштування:

Згідно зі ст. 24-1 Закону «Про рекламу» забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися винятково особами певної статі, висувати вимоги, які надають перевагу жіночому або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Текст реклами про діяльність суб'єкта господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні, повинен містити примітку, що отримувати від громадян, яким надано послуги з пошуку роботи та сприяння у працевлаштуванні, інші пов'язані з цим послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди забороняється.

14. Реклама об'єктів будівництва:

Реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових і нежитлових приміщень, у тому числі пов'язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності ліцензії (дозволу) на здійснення будівельної діяльності та дозволу на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, що рекламується. Така реклама повинна містити номер ліцензії (дозволу), дату її видачі та найменування органу, який видав ліцензію (дозвіл).

15. Реклама цінних паперів і фондового ринку:

Інформація рекламного характеру про:
1) інститути спільного інвестування;
2) цінні папери, що емітуються, та / або емісійні цінні папери, які перебувають (перебували) в обігу;
3) товари та / або послуги, що пропонуються професійним учасником фондового ринку;
4) товари та / або послуги, що пропонуються саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку;
5) послуги уповноваженого рейтингового агентства.

Рекламодавцями реклами цінних паперів та фондового ринку можуть бути:
1) щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами відповідного інвестиційного фонду;
2) щодо цінних паперів, щодо яких здійснюється емісія, та / або емісійних цінних паперів, які перебувають (перебували) в обороті, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андеррайтер на підставі відповідного договору андеррайтингу, укладеного з емітентом;
3) щодо товарів та / або послуг професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учаснику фондового ринку забороняється рекламувати іншого професійного учасника фондового ринку;
4) щодо товарів та / або послуг саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно така саморегульована організація професійних учасників фондового ринку;
5) щодо послуг уповноваженого рейтингового агентства - виключно таке уповноважене рейтингове агентство.

Не допускається поширення державними органами реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів і цінних паперів, що перебувають у державній власності.
Не допускається поширення органами місцевого самоврядування реклами цінних паперів та фондового ринку, крім реклами, пов'язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик і цінних паперів, які перебувають у комунальній власності.
Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, які підтверджують право на здійснення діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.

Реклама товарів та / або послуг професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, що підтверджують право на здійснення відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі і терміну дії, найменування органу, який видав ліцензію.
Реклама товарів та / або послуг саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва.

Реклама послуг уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва.

Інші відомості, які повинна містити реклама цінних паперів і фондового ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.

16. Реклама і діти:

Забороняється реклама:

 1. зі згадкою дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми;
 2. з інформацією, яка може підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіри до них дітей;
 3. містить заклики до дітей придбати продукцію або звернутися до третіх осіб із проханням зробити покупку;
 4. зі згадкою справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.

Реклама не повинна містити згадку дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, імітація яких може завдати шкоди дітям або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій.
Реклама не повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.
Реклама не повинна вказувати на можливість придбання рекламованого товару, розрахованого переважно на дітей, кожною сім'єю без урахування можливостей її бюджету.

Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми.

Довжина SMS повідомленя

Довжина одного повідомлення (кредит системи TurboSMS), написаного латиницею, становить 160 символів, в тому числі прогалини та інші знаки. При написанні тексту повідомлення кириличними символами - довжина повідомлення складає 70 символів. При наявності хоч одного символу кирилицею в тексті, довжина одного повідомлення становить 70 символів. У разі, якщо SMS-повідомлення перевищує стандартну довжину - 160 латинських або 70 кириличних символів, таке повідомлення розбивається на частини, кожна частина відправляється і тарифікується як окреме SMS-повідомлення.
Зверніть особливу увагу на те, що текст повідомлення завжди необхідно писати, передруковуючи кожен символ, так як при копіюванні тексту з іншого файлу система може зарахувати латинський символ як кирилицю і замість 160 латинських символів підрахує 70 символів.

Нижче перераховані всі символи, які використовуються в латинській і російській з українською розкладках:

Латинські: ~$^[]{}@_"'-=+!#%&*(),.?;:abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
Кириличні: €–№`—абвгґдєеёжзийіїклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГҐДЄЕЁЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Також варто відзначити, що в латинському тексті символи ~^[]{}\| вважаються за два символи (згідно зі специфікацією кодування GSM 03.38)

Таблиця розмірів SMS

Розмір
sms
Звичайне повідомлення WAP Push повідомлення
Кількість
символів на
латиниці
Кількість
символів на
кирилиці
Кількість
символів на
латиниці
Кількість
символів на
кирилиці
11607011070
2305133232133
3457199354199
4609265476265
5761331598331
6913397720397
71065463842463
81217529964529
913695951086595
1015216611208661

Поодинокі SMS відправляються моментально. Масові відправки ставляться в чергу і відправляються на платформи операторів кожну хвилину. Звіт про доставку оновлюється протягом 7 діб.

Правила додавання підпису відправника

 1. TurboSMS дозволяє підписатися в номері відправника назвою компанії.
 2. Довжина альфаімені може бути максимум 11 символів. Забороняється використовувати:
  • символи {| , ; % ’ # % ! ^ = [ ] ( ) \ / ~ < >}” (дозволені тільки цифри, букви латинського алфавіту, пропуск, а також символи .&-);
  • назви мобільних операторів і їх похідні;
  • нецензурні слова;
  • телефонні номери;
  • короткі номери;
  • незрозумілі слова (ght, asdf…etc);
  • загальні назви (смс, лист і т.д.), якщо це не бренд компанії.
  • імена (Vasya, Masha та інші). Бувають випадки-винятки, коли назва компанії є ім'ям, наприклад, «Katerina», такі імена прописуємо за погодженням.
 3. Якщо альфаі'мя - це відомий бренд (Nokia, Samsung, Coca-Cola), необхідне підтвердження прав на використання цього бренду (офіційний лист компанії-власника бренду або договір з нею, в яких зазначено право використання цього бренду для компанії, яка має намір його використовувати в якості підписа відправника).
  При використанні в якості відправника назви відомої компанії необхідно надати від цієї компанії офіційного листа на фірмовому бланку з дозволом використовувати назву компанії як альфаім'я при відправці повідомлень в інтересах компанії або договір, в якому буде вказано право використання назви цієї компанії.
 4. Для використання підпису Вам необхідно його створити в розділі «Додати підпис», після чого він вирушить на перевірку адміністратором. Підпис проходить модерацію в адміністратора сервісу протягом 2-ох годин в робочий час.
 5. Виконавець має можливість подавати оператору заявки на внесення альфанумеричних імен в список Національних альфанумеричне імен відповідно до термінів встановлених оператором.
 6. Заявка на внесення альфанумеричного імені в список Національних альфанумеричних імен подається виключно за умови надання Замовником в певні Виконавцем вище строки вичерпних і достовірних відомостей, необхідних для реєстрації Альфанумеричного імені як Національного зі сторони операторів. Для внесення відомостей, необхідних для реєстрації Альфанумеричного імені як Національного, Замовнику необхідно перейти в розділ «Підписи», пункт «Переглянути підписи», вибрати своє Альфанумеричне ім'я і повністю заповнити всі поля опису Альфанумеричного імені.
 7. Кожного поточного тижня Виконавець вносить дані в електронному форматі про внесення змін до списку Національних Альфанумеричних імен. У випадку, якщо з боку операторів виникла затримка в узгодженні списку Національних Альфанумеричних імен, дані про внесення змін до такого списку вносяться після отримання від операторів відповідної інформації.
 8. До категорії Національних альфанумеричних імен не можуть бути віднесені альфанумеричні імена, які відповідають таким критеріям:
  • Альфанумеричні імена, використовувані міжнародними електронними платіжними системами, міжнародними електронними гаманцями, міжнародними платформами обробки електронних платежів, міжнародними соціальними мережами, міжнародними ОТТ - додатками, міжнародними ігровими Інтернет-сервісами, міжнародними сервісами електронної пошти і файлообмінними ресурсами;
  • Альфанумеричні імена, використовувані міжнародними сервісами online-бронювання, іноземними банками (виключаючи кредитно-фінансові та фінансові установи, що здійснюють свою діяльність на території України на підставі отриманої ліцензії) та іноземними авіакомпаніями;
  • Альфанумеричні імена, що складаються тільки з цифр, за винятком цифрових альфанумеричних імен, використовуваних українськими підприємствами та організаціями за попереднім погодженням з операторами (наприклад, комерційними банками, НБУ, державними та комунальними закладами тощо);
  • Альфанумеричні імена, що складаються із символів / букв / цифр тощо, які в своєму поєднанні не мають змісту і / або унеможливлюють ідентифікацію відправника;
  • Альфанумеричні імена з використанням загальних назв «SMS» та / або «Info» тощо;
  • Виявлено зв'язок Альфанумеричного імені з Web-ресурсом доменної зони іншої країни;
  • Альфанумеричні імена, повідомлення з презентацією яких спрямовуються через SMS-шлюзи;
  • Використовують у своєму написанні імена іноземних мобільних операторів;
  • Альфанумеричні імена, які визначені операторами як Міжнародні.

Ошибка