Шлюз для автоматизації сповіщення

HTTP API для SMS та Viber-розсилок

Налаштування SMS та Viber API

Для того, щоб почати працювати з нашим API, вам необхідно в розділі налаштувань API відмітити пункт "HTTP API" у блоці «Способи підключення». Після цього буде створено унікальний ключ аутентифікації, який можна буде змінити в будь-який час.

Підключення до SMS та Viber API

Всі запити потрібно відправляти на URL типу https://api.turbosms.ua/модуль/метод.формат, де модуль/метод відповідає доступній для виклику команді API, а формат вказує на тип даних, які повертатимуться. Зараз відповідь підтримується лише у форматі JSON, якщо вам потрібна відповідь у вигляді XML документу чи будь-якогму іншому форматі даних, зверніться до нашої служби підтримки і ми додамо його підтримку. Зазначення формату не є обов'язковим, однак ми рекомендуємо завжди вказувати його, щоб в майбутньому уникнути проблем через зміну нами формату за замовчуванням. Наразі форматом за замовчуванням є JSON.

З кожним запитом необхідно обов'язково передавати ключ аутентифікації. Це можна зробити кількома способами:

 • GET-параметром token=AUTH_TOKEN;
 • POST-параметром token=AUTH_TOKEN при наявності заголовка Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;
 • HTTP-заголовком Authorization: Basic AUTH_TOKEN;
 • HTTP-заголовком Authorization: Bearer AUTH_TOKEN.

Дані також можна передавати кількома способами:

 • GET-параметрами (загальна довжина URL не може бути більшою, ніж 2000 символів);
 • POST-параметрами при наявності заголовка Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;
 • POST-запитом, що містить JSON дані та заголовок Content-Type: application/json;

Зверніть увагу, в одному запиті дані можна передавати тільки одним способом. Наприклад, не можна передавати частину даних GET параметрами, а іншу - у вигляді JSON.

На будь-який коректний HTTP запит API завжди повертає HTTP код 200. Загальний формат відповіді виглядає таким чином:

{
  "response_code": 0,
  "response_status": "OK",
  "response_result": null
}
 • response_code - цифровий код результату обробки запиту, має значення від 0 до 999;
 • response_status - статус результату обробки запиту, виглядає як скорочений опис результату;
 • response_result - дані відповіді, якщо передбачені методом. Може бути null, об'єктом чи масивом об'єктів.

Для тестування стану API в кожному модулі є метод ping, який повертає наступну віповідь:

{
  "response_code": 1,
  "response_status": "PONG",
  "response_result": null
}

Якщо отримано таку відповідь, це означає, що API працює коректно і його можна використовувати.

Модуль message

Модуль передбачає роботу з повідомленнями, такими як створення розсилок, їх відправка та перевірка статусів доставки. Функціонал буде з часом розширюватись.

Метод send

Приклад адреси виклику: https://api.turbosms.ua/message/send.json

Метод дозволяє надсилати SMS і Viber повідомлення, а також підтримує гібридну Viber відправку (якщо повідомлення не було доставлено в Viber, воно автоматично надсилається у вигляді SMS).

Загальний вигляд тіла запиту:

{
  "глобальний_параметр_1": "значення",
  "глобальний_параметр_2": "значення",
  ...
  "глобальний_параметр_Х": "значення",
  "recipients":[
   "отримувач_1",
   "отримувач_2",
   ...
   "отримувач_Х"
  ],
  "viber":{
   "локальний_viber_параметр_1": "значення",
   "локальний_viber_параметр_2": "значення",
   ...
   "локальний_viber_параметр_Х": "значення"
  },
  "sms":{
   "локальний_sms_параметр_1": "значення",
   "локальний_sms_параметр_2": "значення",
   ...
   "локальний_sms_параметр_Х": "значення"
  }
}

Залежно від того, який тип повідомлення необхідно надіслати, в тілі запиту повинні бути присутні параметри viber або sms, або обидва, для гибридної відправки. При створенні повідомлення, спершу використовуються значення глобальних параметрів, але за необхідності їх значення можна перевизначити локальними параметрами. Наприклад, можна вказати глобальний параметр text і за наявності параметрів viber і sms, його значення використовуватиметься як для Viber, так і для sms повідомлення. Якщо в параметрі sms вказати інше значення параметра text, то для sms використовуватиметься воно. Таким чином, якщо значення параметра співпадає для обох типів повідомлення, то його можна зазначити лише в глоабльних параметрах і не дублювати в локальних.


Доступні параметри

Параметр Застосування Тип даних Обов'язкове Призначення
sender sms і viber string(20) Ім'я відправника, від якого буде надіслано повідомлення (альфаім'я для SMS або відправник для Viber). Відправник повинен бути активованим у Вашому аккаунті.
start_time sms і viber datetime Дата і час відкладеної відправки, підтримує безліч ISO форматів, рекомендовано викристовувати формат РРРР-ММ-ДД ГГ:ХХ. Допускається зазначення дати, що не перевищує 14 днів від поточного моменту. Не передавайте цей параметр, якщо повідомлення необхідно надіслати негайно.
start_date sms і viber datetime Синонім параметра start_time, доданий для зручності.
text sms і viber string(1000) Текст повідомлення. Для Viber може містити до 1000 символів, для SMS — 1521 символ латиницею або 661 символ кириличного тексту (10 сегментів). Підтримуються символи кодування UTF-8.
recipients sms і viber array Отримувачі повідомлення, зазначаються у міжнародному форматі (380ХХХХХХХХХ). Параметр повинен завжди передаватися у вигляді масиву, навіть якщо отримувач лише один. Допускаєтся не більше ніж 5000 отримувачів в одному запиті.
is_flash sms boolean Прапорець flash повідомлення (1 - так, будь-які інші значення або відсутність цього параметру - ні).
ttl viber integer Термін дії повідомлення, протягом якого воно буде доставлятися. Якщо повідомлення не було доставлено по закінченню цього часу, воно вважатиметься недоставленим. Зазначається в секундах, можливі значення від 60 до 86400, за замовчуванням 3600.
image_url viber string URL адреса зображення, яке відображатиметься в повідомленні.
caption viber string Текст на кнопці в повідомленні.
action viber string URL адреса, куди перейде отримувач повідомлення, натисканні на кнопку.
file_id viber integer id файлу, повернутий методом file/add.
count_clicks viber boolean Прапорець статистики переходів (1 - буде вестися статистика, будь-які інші значення або відсутність цього параметру - ні).
is_transactional viber boolean Прапорець транзаційного повідомлення (1 - так, будь-які інші значення або відсутність цього параметру - ні). Відправку транзакційних повідомлень від загального відправника заборонено.

Якщо не зазначено час відкладеної відправки, а в розсилці, яка створюється, не більше 5 отримувачів, то повідомлення будуть надіслані одразу ж. Viber повідомлення за замовчуванням надсилаються як рекламні, якщо параметр is_transactional не встановлено.

Усі транзакційні повідомлення, що відправляються на номери України, Росії та Білорусі, повинні відповідати заздалегідь зареєстрованим шаблонам. Якщо при відправці транзакційного повідомлення не буде знайдено відповідний шаблон, то воно буде відхилено з кодом NOT_ALLOWED_MESSAGE_TRANSACTION_PATTERN. Не виключені ситуації, коли шаблон буде знайдений у нас, але Viber з якихось причин не знайде його у себе, в такому випадку повідомлення буде протарифіковано як рекламне. Ми намагаємося виявляти подібні випадки, щоб наші клієнти могли оперативно внести зміни в шаблон і отримати ціну транзакційного повідомлення.

За допомогою параметру file_id ви можете відправляти файли користувачам, наприклад, документи, рахунки, та інше. Для відправки файлу необхідно разом з параметром file_id передати параметр caption, в якому ви можете вказати назву файлу, наприклад "Рахунок.pdf", цей параметр може містити до 25 латинських символів або до 12 кириличних. Параметри тексту, кнопки і зображення повинні бути відсутніми.

Ви також можете використовувати file_id для відправки зображення або посилання на кнопці. Для зображення просто вкажіть file_id відповідного зображення, параметр image_url в такому випадку буде проігнорований. Якщо вказано параметр caption і відсутній параметр action, тоді файл буде відправлений у вигляді посилання на кнопці.

У відповідь на запит створення повідомлення, сервер поверне дані наступної структури:

{
  "response_code": 802,
  "response_status": "SUCCESS_MESSAGE_PARTIAL_ACCEPTED",
  "response_result":[
   {
     "phone": "отримувач_1",
     "response_code": 406,
     "message_id": null,
     "response_status": "NOT_ALLOWED_RECIPIENT_COUNTRY"
   },
   {
     "phone": "отримувач_2",
     "response_code": 0,
     "message_id": "f83f8868-5e46-c6cf-e4fb-615e5a293754",
     "response_status": "OK"
   }
  ]
}

Тут, глобальні параметри response_code та response_status містять загальний результат обробки запиту, а в параметрі response_result повертається масив об'єктів, кожен з яких містить результат обробки конкретного отримувача з запиту. В значенні параметра message_id міститься унікальний ідентифікатор повідомлення, згідно з яким Ви можете актуалізувати статус доставки. Якщо відправити повідомлення цьому отримувачеві неможливо, то параметр message_id матиме значення null, а в параметрах response_code та response_status міститиметься інформація про помилку, що виникла.

Приклади даних надсилання повідомлень

Відправка SMS, JSON POST запит:

{
  "recipients":[
   "380678998668",
   "380503288668",
   "380638998668"
  ],
  "sms":{
   "sender": "TurboSMS",
   "text": "TurboSMS вітає Вас!"
  }
}

Ці ж самі дані, GET запит:

https://api.turbosms.ua/message/send.json?recipients[0]=380678998668&recipients[1]=380503288668&recipients[2]=380638998668&sms[sender]=TurboSMS&sms[text]=TurboSMS+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%94+%D0%92%D0%B0%D1%81%21&token=AUTH_TOKEN

Відправка Viber:

{
  "recipients":[
   "380678998668",
   "380503288668",
   "380638998668"
  ],
  "viber":{
   "sender": "TurboSMS",
   "text": "TurboSMS вітає Вас!"
  }
}

Гібридна відправка Viber:

{
  "recipients":[
   "380678998668",
   "380503288668",
   "380638998668"
  ],
  "viber":{
   "sender": "Viber TurboSMS",
   "text": "TurboSMS вітає Вас в Viber!"
  },
  "sms":{
   "sender": "TurboSMS",
   "text": "TurboSMS вітає Вас в SMS!"
  }
}

Відправка SMS у вказаний час:

{
  "start_time": "2020-03-08 10:00",
  "recipients":[
   "380678998668"
  ],
  "sms":{
   "sender": "TurboSMS",
   "text": "Максиме, вітаємо з Днем народження!"
  }
}

Відправка файлу у Viber:

{
  "recipients":[
   "380678998668"
  ],
  "viber":{
   "sender": "TurboSMS",
   "file_id": 12345,
   "caption": "Договір.pdf"
  }
}

Відправка файлу у вигляді посилання на кнопці у Viber повідомленні:

{
  "recipients":[
   "380678998668"
  ],
  "viber":{
   "sender": "TurboSMS",
   "text": "Вам виставлено рахунок на суму 1000 гривень відповідно заказу №12345.",
   "file_id": 23456,
   "caption": "Скачати рахунок"
  }
}

Метод status

Приклад адреcи виклику: https://api.turbosms.ua/message/status.json

Метод дозволяє отримати інформацію про статус доставки повідомлення, варто лише передати список message_id у вигляді масива.

Загальний вигляд тіла запиту:

{
  "messages": [
   "2d80c1c0-5e3c-78c9-134b-2fc4fcbfa0ba",
   "f83f8868-5e46-c6cf-e4fb-615e5a293754",
   "c51f4301-5e3c-78c9-134b-d1ce1e56a9ff",
   "2d8148d2-5e3c-78c9-134b-4cc6a0ef7898"
  ]
}

Структура відповіді:

{
  "response_code": 0,
  "response_status": "OK",
  "response_result":[
   {
     "message_id": "2d80c1c0-5e3c-78c9-134b-2fc4fcbfa0ba",
     "response_code": 414,
     "response_status": "NOT_ALLOWED_MESSAGE_ID"
   },
   {
     "message_id": "f83f8868-5e46-c6cf-e4fb-615e5a293754",
     "response_code": 0,
     "recipient": "отримувач_2",
     "sent": "2020-01-29 10:19:21",
     "updated": "2020-01-29 10:21:32",
     "status": "Read",
     "type": "viber",
     "rejected_status": "",
     "click_time": "2020-01-29 10:22:54",
     "response_status": "OK"
   },
   {
     "message_id": "c51f4301-5e3c-78c9-134b-d1ce1e56a9ff",
     "response_code": 0,
     "recipient": "отримувач_3",
     "sent": null,
     "updated": "2020-01-29 18:27:34",
     "status": "Queued",
     "type": "sms",
     "response_status": "OK"
   }
  ]
}

В параметрі sent міститься час фактичного надсилання повідомлення. Якщо значення становить null, це означає, що повідомлення все ще знаходиться в черзі і буде надіслане пізніше. Параметр updated відображає час оновлення статусу доставки. За параметром type можна визначити, який канал використовувався для надсилання повідомлення. Для Viber повідомлень також повертається параметр click_time, що містить час натискання на кнопку в повідомленні, або null, якщо на кнопку не натискали.


Опис значень поля status

status Опис
Queued Повідомлення взято в обробку і буде надіслано
Accepted Повідомлення надіслано в мобільну мережу, але відповідь від оператора ще не оброблена
Sent Повідомлення надіслано і очікується його доставка
Delivered Повідомлення доставлено отрмувачую
Read Повідомлення прочитано отримувачем
Expired Сплив термін дії повідомлення, за який воно повинне було надіслатися
Undelivered Не доставлено
Rejected Повідомлення відхилено
Unknown Невідомий статус
Failed Неможливо відправити повідомлення
Cancelled Відправка скасована і кредити було повернуто на баланс

Опис значень поля rejected_status

Якщо Viber повідомлення неможливо відправити, ви можете перевірити причину у цьому полі. При успішній відправці в значенні буде пуста строка.

rejected_status Опис
SRVC_NOT_VIBER_USER Отримувач не зареєстрований у Viber
SRVC_USER_BLOCKED Отримувач заблокував відправника, від імені якого було відправлено повідомлення, або абсолютно усі бізнес повідомлення
SRVC_NO_SUITABLE_DEVICE Viber отримувача не підтримує прийом бізнес повідомлень

Модуль user

Модуль передбачає роботу з даними облікового запису користувача.

Метод balance

Приклад адреcи виклику: https://api.turbosms.ua/user/balance.json

Даний метод повертає залишок кредитів на балансі користувача. Тіло запиту порожнє.

Структура відповіді:

{
  "response_code": 0,
  "response_status": "OK",
  "response_result":{
     "balance": 12345.67,
   }
  ]
}

Модуль file

Модуль передбачає роботу з файлами користувача.

Метод add

Приклад адреcи виклику: https://api.turbosms.ua/file/add.json

Даний метод дозволяє завантажити файл на наш сервер. Можна надіслати файл як у вигляді url, звідки він буде викачаний, так і безпосередньо в тілі запиту в параметрі data, де має бути його вміст у вигляді data схеми згідно RFC 2397 (докладніше). У data схемі вміст файлу може бути передано як у вигляді base64 рядку, так і у не закодованому вигляді. Однак, враховуйте, що при відправці запиту методом GET ви зіткнетеся з обмеженням довжини URL, яке становить 2Кб, тому, при передачі файлу в data, відправляйте запит методом POST.

Приклади запитів:

{
  "url": "https://turbosms.ua/files/news/http-api.png"
}
{
  "data": "data:image/gif;base64,R0lGODlhEgASAIIAAHqIltvp9/L4/+nz/+by/5imtN7s+gAAACH5BAAAAAAALAAAAAASABIAAAhxAAsIHEiwIEEBCBMqXChAIMOHCR1CfChwgIGLGDNmHFBRo0eMHAtYxAgAAEmTF0OOvFjSZEuQHTO2LLkxpkyaNUVqnIkypU0DL1/61Hmy6NCVH3MSSOqRgEACAQxEnSq1alSnBaAG2Mq1K1esBsMSDAgAOw=="
}

Структура відповіді:

{
  "response_code": 0,
  "response_status": "OK",
  "response_result":{
    "id": 32895,
    "link": "https://turbosms.ua/public/4ce/14a/c31/32895.jpg",
    "source": "https://turbosms.ua/files/news/http-api.png",
    "size": 12555,
    "created": "2021-01-21 18:00:09"
  }
}

Значення id можна використовувати у Viber розсилках. У параметрі link міститься публічне посилання на файл, по якому його можна відкрити. source — початковий ресурс файлу, який був зазначений при створенні. У size повертається розмір файлу в байтах, а в created — дата його збереження на нашому сервері.

Варто відзначити, що при додаванні файлу він перевіряється на предмет існування, і якщо такий вже був доданий раніше, то будуть повернуті деталі цього файлу.

На даний час підтримується наступний набір розширень файлів: doc, docx, rtf, dot, dotx, odt, odf, fodt, txt, pdf, xps, pdax, eps, xls, xlsx, ods, fods, csv, xlsm, xltx, jpg, jpeg, png, gif. Усі ці типи файлів підтримуються для відправки у Viber повідомленнях. Спроби додати файли з будь-якими іншими розширеннями повертатимуть код NOT_ALLOWED_FILE_TYPE. Розмір одного файлу не може перевищувати 3Мб.

Метод details

Приклад адреcи виклику: https://api.turbosms.ua/file/details.json

Метод повертає деталі файлу по переданому id.

Приклад запиту:

{
  "id": 32895
}

Відповідь даного методу повністю ідентична відповіді методу додавання файлу.


Опис кодів обробки запитів

response_status response_code Опис Наявний з
OK 0 Запит оброблено успішно. 25.02.2020
PONG 1 Успішний результат виклику методу ping. 25.02.2020
REQUIRED_TOKEN 103 Відсутній токен аутентифікації. 25.02.2020
REQUIRED_CONTENT 104 Відсутні дані запиту. 25.02.2020
REQUIRED_AUTH 105 Aутентифікація не була пройдена, некоректний токен. 25.02.2020
REQUIRED_ACTIVE_USER 106 Користувача заблоковано, робота з API недоступна до розблокування. 25.02.2020
REQUIRED_MESSAGE_SENDER 200 Відсутній або пустий параметр відправника повідомлення. 25.02.2020
REQUIRED_MESSAGE_TEXT 201 Відсутній або пустий параметр тексту повідомлення. 25.02.2020
REQUIRED_MESSAGE_RECIPIENT 202 Відсутній або пустий список отрмимувачів повідомлення. 25.02.2020
REQUIRED_BALANCE 203 Недостатньо кредитів на балансі для створення розсилки. 25.02.2020
REQUIRED_MESSAGE_BUTTON 204 Відсутні або пусті параметри кнопки в повідомленні, коли вона обов'язкова. 25.02.2020
REQUIRED_MESSAGE_BUTTON_CAPTION 205 Відсутній або пустий параметр тексту на кнопці в повідомленні. 25.02.2020
REQUIRED_MESSAGE_BUTTON_ACTION 206 Відсутній або пустий параметр URL адреси, куди перейде отримувач, натиснувши на кнопку. 25.02.2020
INVALID_REQUEST 300 Некоректний запит, перевірте його структуру і коректність даних. 25.02.2020
INVALID_TOKEN 301 Некоректний токен аутентифікації. 25.02.2020
INVALID_MESSAGE_SENDER 302 Некоректний відправник повідомлення. 25.02.2020
INVALID_START_TIME 303 Некоректна дата відкладеної відправки повідомлення. 25.02.2020
INVALID_MESSAGE_TEXT 304 Недопустиме значення тексту повідомлення. Повертається, якщо передано не строкове значення чи кодування символів не входить в набір UTF-8. 25.02.2020
INVALID_PHONE 305 Недопустимий номер отримувача, система не змогла розпізнати країну та оператора отримувача. 25.02.2020
INVALID_TTL 306 Недопустиме значення параметра ttl, значення має бути цілочисловим і передано не у вигляді строки. 25.02.2020
INVALID_MESSAGE_ID 307 Недопустиме значення параметра message_id, некоректний формат. 25.02.2020
INVALID_FILE_ID 308 Недопустиме значення параметра id при визові методу file/details, некоректний формат. 22.01.2021
NOT_ALLOWED_MESSAGE_SENDER 400 Недозволений відправник для поточного користувача. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_SENDER_NOT_ACTIVE 401 Відправник дозволений, але наразі не активований (не сплачено використання в поточному місяці, незавершена реєстрація та ін.). 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_IMAGE 402 Недопустимий тип файла зображення. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_START_TIME 403 Недопустима дата відкладеної відпраки повідомлення (виходить за межі встановлених обмежень). 25.02.2020
NOT_ALLOWED_NUMBER_STOPLIST 404 Номер отримувача знаходиться в стоплісті (для sms) або в ігнорлісті (для Viber), відравка неможлива. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_RECIPIENTS_LIMIT 405 Недопустима кількість отримувачів. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_RECIPIENT_COUNTRY 406 Недопустима країна отримувача. У користувача не активована можливість відправляти повідомлення отримувачам цієї країни. Для активації такої можливості зв'яжіться з нашим відділом підтримки клієнтів. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_RECIPIENT_DUPLICATE 407 Отримувача вже включено до розсилки, дублікати ігноруються. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_BUTTON_TEXT_LENGTH 408 Текст на кнопці занадто довгий, длопускаєтся не більше ніж 30 символів. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_TTL 409 Недопустиме значення параметра ttl (виходить за межі встановлених обмежень). 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_TRANSACTION_CONTENT 410 Недопустимий контент в транзакційному повідомленні. В таких повідомленнях можна надсилати лише текст, а кнопка та зображення заборонені. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_DATA 411 Якийсь з параметрів має недопустиме значення, зв'яжіться з нашим відділом підтримки клієнтів для уточнення деталей. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_TEXT 412 Текст містить заборонені фрагменти. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_TEXT_LENGTH 413 Перевищена допустима довжина тексту повідомлення. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_ID 414 Дані повідомлення з переданим message_id недоступні для поточного користувача. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_TRANSACTION_SENDER 415 Заборонено надсилати транзакційні повідомлення від загального відправника. 25.02.2020
NOT_ALLOWED_MESSAGE_TRANSACTION_PATTERN 416 Не знайдено шаблон, відповідний переданому транзакційному повідомленню. 18.12.2020
NOT_ALLOWED_FILE_ID 417 Файл з переданим id не існує або недоступний для поточного користувача. 22.01.2021
NOT_ALLOWED_FILE_EMPTY 418 Зазначений завантажуваний файл не знайдений або порожній. 22.01.2021
NOT_ALLOWED_FILE_TYPE 419 Непідтримуваний тип файлу. 22.01.2021
NOT_ALLOWED_FILE_SIZE 420 Розмір файлу перевищує максимально допустимий розмір 3Мб. 22.01.2021
FAILED_CONVERT_RESULT2JSON 500 Не вдалося зконвертувати дані результату в JSON формат, негайно зв'яжіться з нашим відділом підтримки клієнтів для уточнення деталей. 25.02.2020
FAILED_CONVERT_RESULT2XML 501 Не вдалося зконвертувати дані результату в XML формат, негайно зв'яжіться з нашим відділом підтримки клієнтів для уточнення деталей. 25.02.2020
FAILED_PARSE_BODY 502 Не вдалося розпізнати тіло запиту (некоректний формат). 25.02.2020
FAILED_SMS_SEND 503 Невдалося надіслати SMS повідомлення. 25.02.2020
FAILED_VIBER_SEND 504 Не вдалося надіслати Viber повідомлення. 25.02.2020
FAILED_SAVE_IMAGE 505 Не вдалося зберегти зображення. 25.02.2020
FAILED_SAVE_FILE 505 Не вдалося зберегти файл. 22.01.2021
SUCCESS_MESSAGE_ACCEPTED 800 Повідомлення успішно створені і додані в чергу на відправку. Деякі повідомлення можуть потрапляти на попередню модерацію. 25.02.2020
SUCCESS_MESSAGE_SENT 801 Повідомлення успішно надіслані. 25.02.2020
SUCCESS_MESSAGE_PARTIAL_ACCEPTED 802 Повідомлення успішно створені і додані в чергу на відправку, однак деякі отримувачі не потрапили до списку розсилки, деталі дивіться у відповіді. 25.02.2020
SUCCESS_MESSAGE_PARTIAL_SENT 803 >Повідомлення успішно надіслані, однак деякі отримувачі не потрапили до списку розсилки, деталі дивіться у відповіді. 25.02.2020
FATAL_ERROR 999 Помилка виконання запиту, зв'яжіться з відділом підтримки для уточнення деталей. 25.02.2020


Ошибка