ru

Глоссарій

Словник термінів

СЕРВІС TURBOSMS

У глосарії Ви зможете прочитати про те, що таке шлюз та різні види алфавітів, що таке відправка смс через інтернет, дізнатися про всі визначення, які вас цікавлять. Також завдяки йому зрозумієте, як відправити sms через інтернет.

SMS

Служба коротких повідомлень, що дозволяє абонентам мобільного зв'язку за допомогою мобільного телефону відправляти і приймати короткі текстові повідомлення. Довжина текстового повідомлення, написаного латиницею, - 160 символів, враховуючи пропуски та інші знаки. При написанні текстового повідомлення з використанням символів кирилиці довжина повідомлення скорочується до 70 символів.

Кредит

Внутрішня розрахункова одиниця сервісу, рівна одному звичайному SMS (160 символів латиницею або 70 символів кирилицею).

Символ у повідомленні

Один текстовий символ, включно з пропусками, знаками пунктуації та символами перекладу рядка.

Латинський символ

Це один із символів латинського алфавіту:
$@^/\|~_[]{}"'-=+!#%&*(),.?;:abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

Кириличний символ

Це один із символів кириличного алфавіту:
№`абвгґідєеёжзийїклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГҐІДЄЕЁЖЗИЙЇКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Відправлення SMS

Процес, при якому відбувається відправлення одного SMS повідомлення оператору мобільного зв'язку, який доставляє повідомлення абоненту мобільного терміналу.

Розсилка SMS

Теж саме, що і відправка SMS, тільки повідомлення відправляється більше, ніж на одного абонента.

Розсилка за шаблоном

Сервіс, який дозволяє проводити розсилку SMS повідомлень з використанням шаблону. У шаблоні зберігаються заготовлені значення для кожного абонента. При розсилці значення з шаблону автоматично підставляються в текст повідомлення. Для цього в тексті в потрібних місцях вставляється %%, між цими знаками потрібно вставити 1,2,3 і так далі. Приміром, в шаблоні в першому рядку знаходяться такі значення:

  1. колонка - +380110000000
  2. колонка - ПІБ
  3. колонка - розмір бонусу

У самому тексті повідомлення пишемо текст і маркери шаблону. Наприклад: «Шановний %1%, Ваш %2% збільшено вдвічі». Після відправки абонент +380110000000 отримає повідомлення з текстом «Шановний ПІБ, Ваш розмір бонусу збільшений вдвічі».

Шаблон

Файл в форматі .csv, в якому зберігаються номери абонентів і текстові шаблони, які зіставляються кожному номеру. При розсилці значення з шаблону автоматично підставляються в текст повідомлення. Шаблон можна створити за допомогою Exсel з програмного пакета MS Office або OpenOffice.org Calc пакета OpenOffice. Для створення шаблону необхідно створити новий табличний документ. У першій колонці прописуються номери абонентів по одному на комірку. У другу й далі колонку навпроти кожного номера прописуються текстові заготовки. Після внесення всіх даних потрібно вибрати в меню «Файл» - «Зберегти як», у віконці, що показується, вказати, куди зберегти файл, задати йому ім'я, вибрати тип файлу «файл .csv, роздільник - коми».

Файл .csv

Тип файлу, в якому зберігаються дані шаблону.

WAP-PUSH

WAP-PUSH — це технологія, яка дозволяє відправляти в тілі SMS посилання на WAP сайт або контент для завантаження. Абонент, отримуючи таке повідомлення, бачить відправлений Вами текст, і натисненням однієї кнопки може перейти в браузері телефону на вказаний інтернет-ресурс. Недоліком даної технології є те, що дане повідомлення можливо прочитати один раз, після чого воно видаляється з телефону.

Звіт про доставку

Це можливість дізнатися статус SMS повідомлення після відправки його абоненту.

Статус повідомлення

Стан SMS повідомлення після його відправлення абоненту. Може приймати такі значення: в процесі, доставлено, не доставлено, відхилено.

Статус повідомлення «В процесі»

Даний статус позначає, що повідомлення передано оператору мобільного зв'язку.

Статус повідомлення «Доставлено»

Даний статус позначає, що повідомлення було успішно доставлене абонентові.

Статус повідомлення «Відхилено»

Даний статус позначає, що повідомлення було відхилено оператором.

Статус повідомлення «Не доставлено»

Даний статус позначає, що повідомлення не було доставлене абонентові.

Логін

Даний статус позначає, що повідомлення не було доставлене абонентові.

Статистика користувачая

Інформація про стан Вашого внутрішнього рахунку на сервісі, яка вказує на залишок кредитів, кількість відправлень повідомлень і загальну кількість витрачених кредитів.

Телефонна книга

Група номерів, яка має свою назву і відноситься до певного регіону. Використовується для Розсилання SMS.

Підпис в повідомленні

Альфа-нумеричний підпис, що відправляється в повідомленні, буде відображений у абонента в полі відправник замість номера відправника.

Альфа-нумеричний підпис в повідомленні

У номері відправника Ви можете вказати назву фірми чи бренду. У номері відправника вказується до 11 символів на латиниці без пропусків.

Договір

Для співпраці потрібно підписати договір. Завантажити його можна тут. Заповнений договір в 2 примірниках без номера та дати надсилайте за адресою: 03150, м. Київ-150, а/с 220, ТОВ "Мобізон", сервіс TurboSMS.

ШЛЮЗ TURBOSMS

SMS-Шлюз

Це можливість віддаленої відправки повідомлень за протоколами SOAP і SQL. Це дає Вам можливість впровадити відправку SMS повідомлень у Ваше програмне забезпечення.

Підключення до шлюзу за протоколом SOAP

SOAP є розширенням протоколу XML-RPC, який дозволяє викликати віддалені процедури. Опис протоколу і підключення до нього розташоване тут.

Підключення до шлюзу за протоколом SQL

Це можливість безпосередньо підключатися до нашої бази даних.

Короткий номер 8668

Короткий номер 8668

Це сервіс, який надає можливість побудови діалогу з клієнтом. Вартість відправлення повідомлення на цей номер дорівнює вартості відправки повідомлення згідно тарифного плану оператора. Коли людина відправляє повідомлення, в тексті якого зазначений Ваш префікс, його номер автоматично зберігається в телефонній книзі на сервісі TurboSMS.

Префікс

Це слово, або набір символів, яке необхідно відправити Вашому клієнту, щоб його номер був автоматично занесений у Вашу телефонну книгу.

Група префікса

Це група на основі префікса, яка має свій код підписки й відписки і створюється для більш сегментованого збирання номерів клієнтів, зацікавлених у отриманні інформації або участі у акціях Вашої компанії.

Код підписки

Код, прив'язаний до префікса, який клієнту необхідно відправити на номер 8668, щоб підписатися на новини або взяти участь у акціях Вашої компанії.

Код відписки

Код, який клієнту необхідно відправити на номер 8668, щоб відписатися від отримання новин чи участі у акціях Вашої компанії.

Статус префікса

При додаванні префікс проходить модерацію. Після затвердження префікса, він має статус «підтверджений».

Статус групи

При додаванні нової групи або редагуванні її параметрів група проходить модерацію. При затвердженні групи вона має статус «підтверджена».

E-Mail виконавця і контролера

E-Mail, на які будуть відправлятися дані про отримане sms. Дві адреси введено з метою можливості проконтролювати обробку отриманих даних.

Скрипт-обробник

Також ми відправляємо дані про отримане sms за вказаною Вами адресою. Далі Ви можете обробити дані,які надійшли, як завгодно.

Логін і пароль скрипта-обробника

В цілях безпеки ми підтримуємо HTTP авторизацію.

Ошибка